Na een intensieve periode van campagne voeren, verkiezingen en collegeonderhandelingen is het tijd om de balans op te maken. We kunnen er kort in zijn: een geweldig resultaat!Dank aan God voor de gegeven kracht en dank aan de kiezers voor de gegeven volmacht.

Met een kandidatenlijst waarop veel jonge mensen en/of ondernemers stonden hebben we ingezet op het behoud van onze 5 raadszetels, het leveren van een wethouder en stemmenwinst. Met 82 stemmen meer dan in 2014 bleken we ook nog eens voor het eerst in de Borselse geschiedenis de grootste partij te zijn geworden. Dat is werkelijk uniek!

Als grootste partij hebben we daags na de verkiezingen het voortouw mogen nemen in de college onderhandelingen. Na een week van constructieve gesprekken kwamen we tot de conclusie dat voortzetting van de bestaande coalitie (SGP/ChristenUnie, CDA en PVDA) de meest passende optie was.

Daarna begon het opstellen van het collegeprogramma. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de verkiezingsprogramma’s en specifieke input van zowel coalitie- als oppositiepartijen. Dat was ook reden om niet over een collegeprogramma, maar over een bestuursprogramma te praten. Ook dat is uniek in Borsele en de regio en het was een eer om bij deze vernieuwende aanpak kartrekker te mogen zijn.

Door de constructieve samenwerking over de volle breedte raad was het mogelijk een breed commitment te krijgen voor het bestuursprogramma. De pers trok daaruit de conclusie dat er dan de komende jaren weinig politiek vuurwerk te verwachten zou zijn, maar daar zitten we ook helemaal niet op te wachten in Borsele.

Als u het bestuursprogramma doorleest komt u onze speerpunten uit de verkiezingscampagne prominent tegen: Vertrouwen, Zorg, Duurzaamheid, Mobiliteit, Leefomgeving en Klimaatadaptatie.  Onderwerpen die we vanuit onze fractie willen oppakken vanuit het de beginselen van onze partijen.

Met uw stem en steun zetten we ons samen met de andere partijen in de gemeenteraad en de collega-wethouders de komende periode weer graag in. In het belang van al onze inwoners en ons gewest. Met vertrouwen in elkaar, maar bovenal op God.