Bij het ontwikkelen van zogenaamde ‘indicatoren’ voor de begrotingscyclus pleitte onze fractie om voor het toenemend aantal Gemeenschappelijk Regelingen (GR-en)waarin we deelnemen de personeelskosten inzichtelijk te maken. Zo kunnen we een vinger aan de pols houden en inzicht krijgen in de gemiddelde kosten per voltijdbaan (fte). De werkgroep begroting is hiermee destijds aan de slag gegaan, wat resulteerde in een overzichtje waarin het verloop van de personeelskosten door de tijd heen inzichtelijk is.

grafiek

Al een aantal jaren bleek dat de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) bovenaan stond qua kosten per fte. Echter, bovenaan staan in dit overzichtje is geen goed teken. Na verschillende verwonderde vragen in de Raad bleek bij de behandeling van de laatste jaarrekening opnieuw een groot verschil tussen de VRZ en andere GR-en. Vergeleken met onze eigen ambtenaren zouden hun collega’s bij de GR bijna de helft meer verdienen. Na een korte discussie in de raad die de media terecht(!) bereikte bleek dat de rekenmeesters het verkeerde sommetje gemaakt hadden. Ook andere (personeels)kosten zoals de vergoeding voor de vrijwilligers waren meegenomen en gedeeld door de circa 200 medewerkers bij de VRZ, waardoor de kosten per fte zo hoog uitkwamen.

Na correctie bleek een gemiddelde fte bij de VRZ zo’n 68.000 euro te kosten tegenover gemiddeld circa 60.000 euro in ons eigen huis. Gebenchmarkt tegen de andere GR-en is sprake van een gemiddelde personeelslast per fte. Onze fractie was blij met dit antwoord en het bleek dat alert zijn én blijven goed is. Ook bij de VRZ die zelf uiteraard ook altijd alert dient te zijn!

Het rechtzetten van deze rekenfout leidde ertoe dat onze fractie een vergadering later met een geruster gevoel kan instemmen met een extra investering in de VRZ om deze te versterken. Enerzijds is het zo dat ‘veiligheid geen prijs kent’, maar anderzijds wordt van openbaar bestuurders ook verwacht dat ze zuinig omspringen met belastingcentjes. Dat is een van de redenen dat onze fractie alert zal blijven.

Meer info: http://www.pzc.nl/bevelanden/raad-borsele-uit-kritiek-op-hoge-loonkosten-veiligheidsregio-zeeland~a8a7b9d5/

http://www.pzc.nl/bevelanden/borsele-maakt-fout-bij-berekenen-jaarsalarissen-vrz~a8d48d7b/