De nummer een van de aandachtlocaties in de gemeente Borsele wordt aangepakt, eindelijk kunnen we wel zeggen. De locatie is al heel lang een doorn in het oog van de ’s-Heerenhoekenaars, maar ook van de passanten die langs deze locatie komen. Bovendien laat ook de verkeerssituatie op dit punt wat betreft veiligheid te wensen over.

Het is goed dat nu de aandachtlocatie met de hoogste prioriteit wordt aangepakt en dat we daarmee laten zien dat we de deze locaties serieus nemen. Zoals alle aandachtlocaties schuilt ook hier een verhaal op zich achter, waarvoor maatwerk nodig is.

Met de 117.000 euro die de gemeente uitgeeft, kunnen we verschillende doelen bereiken. Naast het afbreken van de verpauperde woning en het verkleinen van brandgevaar voor omliggende panden kunnen we de kwaliteit van de openbare ruimte een impuls geven, de verkeersveiligheid verbeteren en ’s-Heerenhoek weer een stukje groener en klimaatadaptiever maken.

Onze fractie heeft complimenten voor de ‘warme aanpak’ die is gekozen. Dit laat zien dat het College oog heeft voor haar inwoners en de aanpak kiest die bij hen past. Het voorkomt onzes inziens niet alleen gedoe en juridische problemen, maar laat ook zien dat in Borsele de naaste centraal staat.