Raadsflits 15 september 2022

In de eerste vergadering na het zomerreces stond een aantal interessante punten op de agenda.