Welkom op de website van SGP-ChristenUnie Borsele.

Onze slogan is: “Rondom de Kern” Allereerst zijn wij er van overtuigd dat er geen beter uitgangspunt is voor de samenleving dan de KERNboodschap van de Bijbel: God en onze medemens liefhebben. Vervolgens kenmerkt onze Borselse samenleving zich door een mooie landelijke omgeving met vijftien KERNEN waar wij wonen, werken en recreëren. Voor die kernen en hun inwoners willen we ons graag inzetten. En ja, waar wij ook om bekend staan is de KERNcentrale in Borssele.

Augustinus (354 – 430)

Deo servire vera libertas

Laatste nieuwsberichten

Raadsflits 1 juni 2023

Ofschoon er opnieuw een korte vergadering met een korte agenda op de planning stond, togen alle raadsleden op deze zonnige [...]

Raadsflits 11 mei 2023

Vanavond een korte vergadering met slechts een agendapunt en een ingekomen stuk. Dat zorgde voor een korte tijd tussen de [...]

Raadsflits 20 april 2023

Nu de dagen weer lengen, spelen de raadsvergaderingen zich niet meer af in de avonddonkerheid, maar is het rondom de [...]