Welkom op de website van SGP-ChristenUnie Borsele.

Onze slogan is: “Rondom de Kern” Allereerst zijn wij er van overtuigd dat er geen beter uitgangspunt is voor de samenleving dan de KERNboodschap van de Bijbel: God en onze medemens liefhebben. Vervolgens kenmerkt onze Borselse samenleving zich door een mooie landelijke omgeving met vijftien KERNEN waar wij wonen, werken en recreëren. Voor die kernen en hun inwoners willen we ons graag inzetten. En ja, waar wij ook om bekend staan is de KERNcentrale in Borssele.

Augustinus (354 – 430)

Deo servire vera libertas

Laatste nieuwsberichten

Zoet water: De beschikbaarheid van zoet water is een must in Borsele

Samen met de Lokale Partij Borsele trekken we al een tijdje op om zoet water in Borsele te krijgen. De [...]

Welstandsbeleid: Welstand, het hoeft niet altijd een 10 te zijn, een 7 is ook voldoende

De kop van dit artikel is terug te vinden in het raadsbrede bestuursprogramma 2022 -2026. Deze slogan omzetten in concrete [...]

Windmolentjes buitengebied: Wordt de SGP-ChristenUnie de Don Quichot van Borsele?

In de achterliggende tijd heeft de raad nagedacht over de optie van plaatsing van kleinschalige windmolens in het buitengebied, tot [...]