Welkom op de website van SGP-ChristenUnie Borsele.

Onze slogan is: “Samen onderweg in Borsele” dat betekent voor ons samenwerking tussen verschillende partijen om maatschappelijke doelen met sociaaleconomische betekenis te bereiken vanuit Bijbels perspectief. Met oog voor onze naaste elkaar ook daadwerkelijk meenemen in de grote transitievraagstukken waar we samen middenin zitten. De SGP-ChristenUnie levert haar inbreng binnen het College van Burgemeester en Wethouders én in de Gemeenteraad.

UITGESPROKEN DOOR MAARTEN LUTHER:

“Al kennen we de weg niet die God met ons gaat,
we kennen wel onze Gids”

Laatste nieuwsberichten

  • pgb

Vasthouden aan keuzevrijheid pgb

In de raadsvergadering van 6 september jl. heeft onze fractie bij monde van Henk van Hartingsveldt een vurig pleidooi gevoerd […]

  • groen-borsele

Het groene Borsele

In het logo van de gemeente Borsele is al te zien dat we een groene gemeente zijn. Nog duidelijker wordt […]

  • onkruid

Onkruid

Onze fractie heeft de achterliggende tijd al drie keer gewezen op de noodzaak om onkruidbeheersing (of beheersing van ongewenst kruid) […]