Welkom op de website van SGP-ChristenUnie Borsele.

Onze slogan is: “Rondom de Kern” Allereerst zijn wij er van overtuigd dat er geen beter uitgangspunt is voor de samenleving dan de KERNboodschap van de Bijbel: God en onze medemens liefhebben. Vervolgens kenmerkt onze Borselse samenleving zich door een mooie landelijke omgeving met vijftien KERNEN waar wij wonen, werken en recreëren. Voor die kernen en hun inwoners willen we ons graag inzetten. En ja, waar wij ook om bekend staan is de KERNcentrale in Borssele.

Augustinus (354 – 430)

Deo servire vera libertas

Laatste nieuwsberichten

Raadsflits 12 januari 2023

Zo lang als de agenda was op de laatste vergadering van 2022, zo compact is deze tijdens de eerste vergadering [...]

Kernenergie in Borssele: rondom de KERN!

Nu het kabinet voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales Borssele als voorkeurslocatie heeft gekozen vindt de fractie van SGP/ChristenUnie [...]

Raadsflits 1 december 2022

De laatste raadsvergadering van 2022 kende een lange agenda met veel uiteenlopende punten. In deze raadsflits nemen we u door [...]