Welkom op de website van SGP-ChristenUnie Borsele.

Onze slogan is: “Samen onderweg in Borsele” dat betekent voor ons samenwerking tussen verschillende partijen om maatschappelijke doelen met sociaaleconomische betekenis te bereiken vanuit Bijbels perspectief. Met oog voor onze naaste elkaar ook daadwerkelijk meenemen in de grote transitievraagstukken waar we samen middenin zitten. De SGP-ChristenUnie levert haar inbreng binnen het College van Burgemeester en Wethouders én in de Gemeenteraad.

Door: Bernardus van Clairvaux (1090 – 1153)

Wat zeker is, kan niet twijfelachtig worden

Laatste nieuwsberichten

Raadsflits 25 juni 2020

Voor het eerst sinds het uitbreken van de Corona crisis vergaderde de gemeenteraad vanavond weer fysiek in de raadsboerderij. Hiervoor [...]

Zorg om de Zorg

In onze raadsflits van de raadsvergadering van 4 juni leest u over de grote zorg in de zorg. Naar aanleiding [...]

Raadsflits 4 juni 2020

Opnieuw werd er digitaal vergaderd door de gemeenteraad van Borsele. Onze fractie maakte zich wat betreft de geagendeerde punten hard [...]