Welkom op de website van SGP-ChristenUnie Borsele.

Onze slogan is: “Samen onderweg in Borsele” dat betekent voor ons samenwerking tussen verschillende partijen om maatschappelijke doelen met sociaaleconomische betekenis te bereiken vanuit Bijbels perspectief. Met oog voor onze naaste elkaar ook daadwerkelijk meenemen in de grote transitievraagstukken waar we samen middenin zitten. De SGP-ChristenUnie levert haar inbreng binnen het College van Burgemeester en Wethouders én in de Gemeenteraad.

Door: Gisbertus Voetius, 1634

Oratio de pietate cum scientia conjungenda
De Godsvrucht, vereiste tot de wetenschap

Laatste nieuwsberichten

Column: Drempels

De beste schijnoplossing is een drempel. We hebben een probleem, we werpen een drempel op en doen net of alles [...]

Kaders stellen vereist visie

De behandeling van de Kadernota is jaarlijks een interessant agendapunt. De verschillende raadsfracties geven dan hun visie op de komende [...]

Verkeersontsluiting ’s-Gravenpolder moet toekomstbestendig zijn

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2018-2021 (agendapunt 8) heeft onze fractie aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in en rond ’s-Gravenpolder. [...]