Welkom op de website van SGP-ChristenUnie Borsele.

Onze slogan is: “Samen onderweg in Borsele” dat betekent voor ons samenwerking tussen verschillende partijen om maatschappelijke doelen met sociaaleconomische betekenis te bereiken vanuit Bijbels perspectief. Met oog voor onze naaste elkaar ook daadwerkelijk meenemen in de grote transitievraagstukken waar we samen middenin zitten. De SGP-ChristenUnie levert haar inbreng binnen het College van Burgemeester en Wethouders én in de Gemeenteraad.

Augustinus (354 – 430)

Deo servire vera libertas

Laatste nieuwsberichten

Raadsflits 24 juni 2021

Vanavond stond de kadernota op de agenda van de gemeenteraad. In dit beleidsdocument vraagt het college aan de raad om [...]

Regionale Energie Strategie (RES)

Tijdens de raadsvergadering van 7 mei 2020 is de Regionale Energie Strategie(RES) besproken. Bij deze bespreking hebben we als SGP-ChristenUnie [...]

Raadsflits 3 juni 2021

Het was goed om elkaar, na een lange periode van thuis vergaderen, weer fysiek te ontmoeten in de raadsboerderij van [...]